Welkom in onze school!

Verkeer op school bronzen medaille behaald!

  Dit schooljaar werd onze school door VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen ‘Verkeer op School-medaille’. We kregen deze bekroning dankzij onze inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

dinsdag 1 maart 2016

Dinsdag 1 maart 2016 om 8u30: inschrijvingen broers en zussen geboren in 2014, in de eetzaal van de school!

Praktische informatie & Algemene werking

Opendeurdagen kleuterschool: van 9u00 tot 10u00

Voor de opendeurdagen ga je naar de kleuterschool naar het onthaalklasje bij juf Inge Verschueren. 

dinsdag 26 januari 2016

dinsdag 15 maart 2016

zondag 20 maart 2016: om 15 u 00: grote open deur voor kindjes geboren in 2014, ingang kleuterschool 

Instapdagen kleuterschool: onthaalklas

maandag 1 februari 2016

maandag 15 februari 2016

maandag 11 april 2016

maandag 9 mei 2016

Klasuren

Kleuterschool

  • Voormiddag: van 08.40 uur tot 11.55 uur          
  • Namiddag: van 13.10 uur tot 15.25 uur


Lagere School

  • Voormiddag: van 08.45 uur tot 12.00 uur            
  • Namiddag: van 13.15 uur tot 15.30 uur

Voor- en na-bewaking

De kinderen kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, die de gemeente organiseert. De vergoeding die u hiervoor betaalt, zijn de officiële tarieven van ‘Kind en Gezin’. Ook tijdens snipperdagen en in de vakantieperiode kunt u gebruik maken van deze gemeentelijke opvangdienst.

De buitenschoolse opvang van de Elzestraat (Het Speelhuis) is voor de kleuters (tijdens snipperdagen en in de vakantieperiode ook voor de leerlingen van de lagere school) en is gelegen : 

Het speelhuis Clemenceaustraat 109    tel . 015/ 21 78 77

De leerlingen van de lagere school worden in de school opgevangen tot 18.00 uur.

De schoolpoort van de kleuterschool is open van 8.30 uur tot 15.30. Kleuters die niet onmiddellijk na de schooltijd opgehaald worden in de kleuterschool, gaan met de juf mee naar de speelplaats van de lagere school. Vanaf 15.45 gaan alle kleuters mee naar Het Speelhuis.

De schoolpoort van de lagere school is open van 8.00 uur tot 18.00 uur. Kleuters kunnen ook vanaf 8.00 uur op de lagere school opgevangen worden. 

Op woensdag sluit de poort om 12.30 uur. Tijdens de middagpauze sluit de schoolpoort van 12.15 uur tot 13.00 uur. 

Sport op school

Onze jeugd beweegt te weinig! Deze problematiek komt de laatste tijd steeds vaker in de media aan bod.

Op deze negatieve trend trachten we via tal van sportactiviteiten in te spelen.
Eerst en vooral is er ons wekelijks turnuur en zwemmoment.

's Middags kunnen de leerlingen op school deelnemen aan diverse sportactiviteiten waaronder een hockeytornooi, netbalwedstrijdjes, fietsparcours, rope-skipping enzovoort. Hierbij komen verschillende sporten aan bod. Zo maken leerlingen kennis met uiteenlopende bewegingsactiviteiten die ze in hun vrije tijd in clubverband kunnen uitoefenen.

Middagsport bevat nog tal van andere voordelen. Door leerlingen de kans te geven hun vrije tijdsmomenten op school sportief door te brengen, is de kans op verveling miniem en wordt pestgedrag vermeden. Verder worden de leerlingen aangespoord zich energiek uit te leven wat de concentratie in de klas ten goede komt

Als school nemen wij actief deel aan de sportevenementen van ‘Sport op school’. Deze organisatie biedt sportieve momenten op woensdagnamiddag aan. Zo namen we de voorbije schooljaren reeds deel aan voetbal- en netbaltornooien, scholenveldloop, badmintoninitiaties enzovoort.

Jaarlijks organiseren we een winter- en zomersportdag. Het aanbod is gevarieerd. Op zulke momenten krijgen zowel klasgenoten als leerkrachten de kans elkaar in andere situaties beter te leren kennen wat de klassfeer ten goede komt.

Dat sport in onze school een belangrijke plaats in ons aanbod inneemt bewijst ook onze jaarlijkse sportklas. Met de vijfdeklassers trekken we 5 dagen naar het BLOSO-domein te Herentals. 

Drank en snack

Op woensdag is het fruit- of groentendag en mogen er geen koeken worden meegegeven. 
( zowel kleuter- als lagere school )

De kinderen brengen de andere dagen een droge koek mee of een stuk fruit geschild in een potje.  In de lagere school eventueel een koek met chocolade, maar zeker geen snoep. 

Voormiddagspeeltijd : 
Tijdens de voormiddagspeeltijden worden geen drankjes aangeboden.  De kinderen kunnen zelf drankjes meebrengen, liefst in een herbruikbare drinkbus.  We ijveren er nog steeds voor om een afvalarme school te blijven.  Frisdrank blijft verboden.

Refter : 
De kinderen kunnen kiezen tussen melk of water of een eigen drankje in een herbruikbare drinkbus.  Het water en het gebruik van de eetzaal zijn gratis.  Voor de melk wordt een bijdrage van 50 eurocent per refterbeurt gevraagd.  Dit wordt verrekend via de factuur.

  

 

Administratie login

Wie is online?

We hebben één gast en geen leden online